International politik – Københavns Universitet

Tagcloud - International politikForskningen i International Politik ved Institut for Statskundskab udgør et dynamisk og aktivt forskningsmiljø, som består af en række forskningscentre og -grupper, der alle bidrager til den akademiske debat om aktuelle emner inden for international politik i bred forstand samt til udviklingen af IP-teori.

Blandt medlemmerne af IP-grupperne og -centrene er internationalt ledende forskere inden for international sikkerhed, global risiko og militære studier såvel som inden for international politisk økonomi, internationale organisationer og regionale studier.

IP-grupperne og centrene bidrager til det akademiske miljø på instittutet gennem forelæsninger og seminarer med ledende eksperter, der formidler den seneste viden og forskning - samt den metodiske tilgang til studiet af international politik. Gennem disse arrangementer samt undervisning og vejledning på både bachelor- og kandidatniveau bidrager IP-miljøet således aktivt til den løbende dialog mellem studerende og forskere på instituttet.