Om International Politik på Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

International politik > Om International Politik

Om International Politik på Institut for Statskundskab

International Politik-gruppen på Institut for Statskundskab er en ud af i alt fire forskningsgrupper. De øvrige er: Dansk og Komparativ Politik, Public Administration and Policy samt Politisk Teori. IP-gruppen er således omdrejningspunktet for alle de forskere, som forsker inden for det brede felt af International Poltik.

IP-gruppens forskere er fordelt på forskellige forskningscentre, som fokuserer på områder inden for International Politik. De fire forskningscentre er:

Centrene fungerer som selvstændige centre med egne forskningskoordinatorer, men sætter i vidt omfang dagsordenen for forskningen i international politik på Institut for Statskundskab.