Publications 1995

1995 Hansen, B, ' De næste Golfkrige ' Mellemfolkeligt Samvirke , s. 2.

1995 Hansen, B, ' Nuclear Weapons and European integration '. i European Security - 2000. Forlaget Politiske Studier, København, s. 26-45.

1995 Hansen, B, ' Staten i det internationale system '. i Nyere Statsteorier. Universitetsforlaget, Aalborg, s. 23.

1995 Hansen, B, ' Tilfældet Iran ' Udenrigs , nr. 1, s. 6.

1995 Hansen, B, Den kolde krig, kernevåbnene og Rusland, AP 1995/3 . Institut for Statskundskab, København.

1995 Hansen, B, European Security - 2000 . Forlaget Politiske Studier, København.

1995 Hansen, B, International Politik - teori og systemskiftet AP 1995/4 . Institut for Statskundskab, København.

1995 Hansen, B, Nuclear Weapons' Proliferation, terrorism and European Security, CORE arbejdspapirer 12/1995 . Core, København.

1995 Hansen, L, ' Anmeldelse af Jill Benderley og Evan Kraft (eds.): Independent Slovenia: Origins, Movements, Prospects ' Millennium, vol. 24 , nr. 2, s. 311-312.

1995 Hansen, L, ' NATO's New Discourse '. i European Security - 2000. Forlaget Politiske Studier, København, s. 117-134.

1995 Hansen, L, Post-Sovereignty, Post-Security, Post-NATO: NATO's redefinition of European Security after the Cold War . Research Institute for European Studies, Athen, Greece.

1995 Rosamond, B & Booth, J, ' Globalisation and the Politics of Identity in Europe '. i J Lovenduski & J Stanyer (red), Contemporary Political Studies 1995 . Political Studies Association, Belfast, s. 924-931.

1995 Rosamond, B, ' Mapping the European Condition: The Theory of Integration and the Integration of Theory ' European Journal of International Relations , vol 1, nr. 3, s. 391-405.

1995 Schaub Jr, GJ & Williams, P, ' NATO and the ‘Special Relationship’ '. i NATO In the Post-Cold War Era: Does It Have A Future?. St. Martin's Press, Inc., New York, s. 179-202.

1995 Wæver, O, ' Securitization and Desecuritization '. i RD Lipschutz (red.), On Security. Columbia University Press, s. 46-87.

Til toppen