Publications 1999

1999 Christensen, SÅ & Wæver, O (red), DUPIDOK 1998: Dansk Udenrigspolitisk Dokumentation . C. A. Reitzel, Kbh.

1999 Hansen, B, ' Anm. af Hans Mouritzen (red.): Bordering Russia: theory and prospects for Europe´s Baltic rim. Ashgate, 1998 ' International Affairs (London, 1944) , vol 75, nr. 1, s. 173-174., http://dx.doi.org/10.1111/1468-2346.00064

1999 Hansen, B, ' Dansk kultur i Stillehavet ' Kulturkontakten , nr. vol. 8, nr. 4, s. 30-31.

1999 Hansen, B, ' Forsvarskommissionen og IP-teori ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 2, nr. 4, s. 12-16.

1999 Hansen, B, ' Israel og palæstinenserne ved en skillevej ' Udsyn , nr. no. 4, s. 12-18.

1999 Hansen, B, ' Tyrkiets sikkerhedspolitiske udfordringer ' Vaern om Danmark , nr. nr. 4, s. 6-8.

1999 Larsen, H, ' British and Danish Policies towards Europe in the 1990's: A Discourse Approach ' European Journal of International Relations , nr. vol. 5, no. 4, s. 451-483.

1999 Larsen, H, ' EU's udenrigspolitik i 1990'erne: Forventningskløfter og civilmagt ' Internasjonal Politikk , nr. vol. 57, nr. 4, s. 583-604.

1999 Larsen, H, ' Tony Blairs udenrigspolitik ' Udenrigs , nr. vol. 54, nr. 1, s. 16-26.

1999 Larsen, H, Danish CFSP Policy in the 1990's: Active Internationalism and the Edinburgh Decision. Arbejdspapir 1999/4 . DUPI.

1999 Manners, I, ' The European Union and Moldova Beyond the PCA '. i L Bruton (red.), The Republic of Moldova: Time for a New EU Strategy?. Stiftung Wissenschaft und Politik, Brussels, s. 57-77.

1999 Pedersen, PP, ' Eine Familie (auch) für Männer? '. i C Leipert (red.), Aufwertung der Erziehungsarbeit: Europäische Perspektiven einer Strukturreform der Familien- und Gesellschaftpolitik. Stollfuß Verlag Bonn GmbH & Co. KG, Opladen, s. 209-218.

1999 Poder, P, ' Anm. af Derek Layder: Sociological practice: Linking theory and social research. Sage, 1998 ' Dansk Sociologi , vol 10, nr. 4, s. 81-84.

1999 Poder, P, ' En postmoderne nutid? '. i Klassisk och modern samhällsteori. Studenter litteratur, Lund, s. 483-503.

1999 Rasmussen, MV, ' Kampen om strategien i Kosovo: Clausewitz og Sun Tzu ' Militaert Tidsskrift , nr. vol. 128, nov. 1999, s. 363-369.

1999 Rasmussen, MV, ' Senmoderne krig ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 2, nr. 4, s. 8-12.

1999 Rasmussen, MV, Beyond Change: Conceptualising Transformation of International Order. CORE Working Paper 1999/2 . Institut for Statskundskab.

1999 Rasmussen, MV, Reflexive Security: The Construction of Conflict by Risk Societies. CORE Working Paper 1999/4 . Institut for Statskundskab.

1999 Ronit, K, ' Global Governance through Private Organizations ' Governance , nr. vol. 12, no. 3, s. 243-266.

1999 Rosamond, B, ' Globalisation and the Social Construction of European Identities ' Journal of European Public Policy , vol 6, nr. 4, s. 652-668.

1999 Schaub Jr, GJ, ' Kosovo and the Evolution of State Sovereignty ' Refuge , vol 18, nr. 3, s. 12-14.

1999 Wæver, O & Buzan, B, ' Europe and the Middle East - an inter-regional analysis: NATO's new Strategic concept and the theory of security complexes '. i Security in the Middle East, working paper, Center for Applied Policy Research. Munich, s. 73-110.

1999 Wæver, O (red.), FN, Verden og Danmark . DUPI. Dansk Udenrigspolisk Institut, Kbh.

1999 Wæver, O (red.), Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects . Dansk Udenrigspolitisk Institut m.fl., Kbh.

1999 Wæver, O, ' Krigens sikkerhed ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 2, nr. 4, s. 16-20.

1999 Wæver, O, ' Mellem FN og NATO - om de internationale organisationers rolle '. i LK Jespersen & M Lassen (red), Kompendium over Fredsfondens høring om dansk sikkerhedspolitik: Danmark mellem FN og NATO, 6. april 1999, Christiansborgs Landstingssal. Fredsfonden, København, s. 25-27.

1999 Wæver, O, ' Mellem FN og NATO: om de internationale institutioners rolle ' FN-Bladet , nr. 2 (maj/juni), s. 10-11.

1999 Wæver, O, ' Necessity has no law: Sikkerhed, efterretning og demokratiske undtagelser ' Kritik , vol 32, nr. 138, s. 77-85.

1999 Wæver, O, ' Securitizing Sectors?: Reply to Eriksson ' Cooperation and Conflict , vol 34, nr. 3, s. 334-340.

1999 Wæver, O, ' The Sociology of a Not so International Discipline: American and European Developments in International Relations '. i PJ Katzenstein, RO Keohane & SD Krasner (red), Exploration and Contestation in the Study of World Politics. MIT Press, London, s. 47-87.

1999 Wivel, A, ' Militære alliancer og international frihandel.: Anm. af Joanne Gowa: Allies, Adversaries and International Trade. Princeton University Press, 1994 ' Libertas , nr. 29-30, s. 33-34.

Til toppen