Publications 2000

2000 Cantell, T & Poder, P, ' The Telos interview '. i P Beilharz (red.), Bauman Reader. Blackwell, Oxford, s. 18-29.

2000 Christensen, SÅ & Wæver, O (red), DUPIDOK 1999: Dansk Udenrigspolitisk Dokumentation . C. A. Reitzel, Kbh. DUPIDOK

2000 Hansen, B & Heurlin, B (red), The New World Order . Palgrave Macmillan, London.

2000 Hansen, B, ' Afslutningen på den kolde krig ' Udenrigs , nr. vol. 55, nr. 4, s. 54-61.

2000 Hansen, B, ' Anmeldelse af Peter Seeberg: Migration og det moderne Mellemøsten og anmeldelse af Michael Irving Jensen & Andreas Laursen: Arafats Palæstina ' Økonomi & Politik , nr. årg. 73, nr. 4, s. 72-74.

2000 Hansen, B, ' The Unipolar World Order and it's Dynamics '. i The New World Order. Palgrave Macmillan, London, s. 112-133.

2000 Hansen, B, ' Ukrainsk nationalisme? Anmeldelse ' Udenrigs , nr. vol. 52, nr. 2, s. 89-93.

2000 Hansen, B, European State Formation 1900-2000. DUPI Working Papers 2000/3 . C. A. Reitzel, København.

2000 Hansen, B, Globalization and Nationalism. Arbejdspapir 2000/7 . Institut for Statskundskab, København.

2000 Hansen, B, Unipolarity and the Middle East . Richmond, London.

2000 Hansen, L, ' Gendered Communities: The Ambiguous Attraction of Europe '. i International Relations Theory and the Politics of the European Union. Routledge, London, s. 131-148.

2000 Hansen, L, ' Past as Preface: Civilization Politics and the 'third' Balkan War ' Journal of Peace Research , nr. vol. 37, no. 3, s. 345-362.

2000 Hansen, L, ' The Little Mermaid's Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School ' Millenium , nr. vol. 29, no. 2, s. 285-306.

2000 Larsen, H, ' Danish CFSP Policy in the Post Cold War Period: Continuity or Change? ' Cooperation and Conflict , nr. vol. 34, no. 1, s. 37-63.

2000 Larsen, H, ' Denmark and the European Defence Dimension in the Post-Cold War Period: Opt-out or Participation? '. i Danish Foreign Policy Yearbook. C. A. Reitzel, København, s. 87-121.

2000 Larsen, H, ' St. Malo-processen og EU som udenrigspolitisk aktør:: stadig en civilmagt? ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 3, nr. 8, s. 28-33.

2000 Larsen, H, ' The Concepts of Security in the EU after the Cold War ' Australian Journal of International Affairs , nr. vol. 54, no. 3, s. 537-355.

2000 Larsen, H, ' The Discourse on the EU's Role in the World '. i The New World Order: Constrasting Theories. Palgrave Macmillan, London, s. 217-244.

2000 Laustsen, CB & Wæver, O, ' In Defence of Religion: Sacred Referent Objects for Securitization ' Millenium , vol 29, nr. 3, s. 705-739.

2000 Manners, I  ' Normative Power Europe:: A Contradiction in Terms? ' Copenhagen Peace Research Institute, Copenhagen.

2000 Manners, I & Whitman, R (red), The foreign policies of European Union member states . Manchester University Press, Manchester.

2000 Manners, I, ' Europe and the World: the Impact of Globalisation '. i Contemporary Europe. Palgrave Macmillan, s. 182-201.

2000 Manners, I, ' Post-war History of Europe '. i M Jerneck & U Niemann (red), Asia and Europe: Regional Co-operation in a Globalising World. Lund University Press, s. 13-21.

2000 Manners, I, ' Small States and the Internal Balance of the European Union: Institutional Issues '. i J Gower & J Redmond (red), Enlarging the European Union: The Way Forward. Ashgate, s. 123-135.

2000 Manners, I, Substance and Symbolism: An Anatomy of Cooperation in the New Europe . Ashgate, Aldershot.

2000 Poder, P, ' Book review: Jack M. Barbalet: Emotion, Social Theory and Social Structure: A Macrosociological Approach. Cambridge University Press, 1998 ' Acta Sociologica , vol 43, nr. 3, s. 281-284.

2000 Poder, P, ' En postmoderne nutid? '. i Klassisk og moderne samfundsteori. 2. rev. udg, Hans Reitzel, Kbh., s. 458-478.

2000 Poder, P, ' Our present: postmodern '. i Classical and Modern Social Theory. Blackwell, Oxford, s. 412-431.

2000 Rasmussen, MV  ' The Phantom Menace: The Strategic Objectives of the EU's Rapid Reaction Force. ' Københavns Universitet, Institut for Statskundskab.

2000 Rasmussen, MV  ' 'War is Never Civilised': Civilisation, Civil society and the Kosovo War ' Institute of Political Science, University of Copenhagen, Kbh. DUPI Working Paper, nr. 4, vol. 2000

2000 Rasmussen, MV, ' Demokratiernes fred: Kant, Ferguson og historiens endeligt ' Libertas , nr. nr.35, s. 7-15.

2000 Rasmussen, MV, ' Fredstid: Udsigter for det danske forsvar ' Militaert Tidsskrift , nr. vol. 129, nr. 4, s. 437-443.

2000 Rasmussen, MV, ' Hvad Wendt Ved ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 3, nr. 7, s. 30-37.

2000 Ronit, K & Schneider, V (red), Private Organizations in Global Politics . Routledge, London & New York.

2000 Ronit, K, ' Erhvervsministeriet som politikproducent: Mellem politisk styring og organiserede interesser '. i Regering og embedsmænd. Om magt og demokrati i staten. Systime, Århus, s. 249-271.

2000 Ronit, K, ' Interesseorganisationer '. i Kernebegreber i statskundskab. Gad Jura, København, s. 37-49.

2000 Ronit, K, ' Inter-Governmental Organizations and their Organized Environment ' ECPR News , nr. vol. 11, no. 3, s. 10-11.

2000 Ronit, K, ' Private Organizations and their Contribution to Problem Solving in the Global Arena '. i Private Organizations in Global Politics. Routledge, London , New York, s. 1-33.

2000 Ronit, K, ' The Good, the Bad or the Ugly? Pratices of Self-Regulation among Dyestuffs Producers '. i Private Organizations in Global Politics. Routledge, London & New York, s. 83-101.

2000 Rosamond, B, ' European Integration and Globalisation '. i M Jerneck & U Niemann (red), Asia and Europe: Regional Co-operation in a Globalising World . Asia-Europe Foundation, Singapore, s. 79-90.

2000 Rosamond, B, ' Globalisation and Europeanisation ' European Studies , vol 14, s. 261-274.

2000 Rosamond, B, ' Regional Identities and Inter-Regional Dialogue: The European Union and the ASEM Process ' Global Economic Review , vol 29, nr. 1, s. 79-96.

2000 Rosamond, B, ' Theorizing the European Union: On Disciplines, Knowledge, and “Thinking Thoroughly” about Integration Theory ' Current Politics and Economics of Europe , vol 9, nr. 2, s. 147-163.

2000 Rosamond, B, Theories of European Integration . Palgrave Macmillan, Basingstoke.

2000 Sperling, V , Wæver, O , Dragsdahl, J, Andersen, A, Keldorff, S & Riishøj, S, Efter Kosovo: Debatoplæg om sikkerhedspolitik i Europa . Nyt Europa, Kbh.

2000 Wivel, A ' Stephen M. Walt: Back to the Future of Realist Theory? ' Københavns Universitet, Kbh.

2000 Wivel, A (red.), Liberalisme og international politik: Temanummer Libertas nr. 35. Libertas.

2000 Wivel, A, ' Review of Jack Donelly: Realism and International Relations. Cambridge University Press, 2000 ' Millennium , vol 29, nr. 3, s. 949-950.

2000 Wivel, A, ' Stat og udenrigspolitik ' Libertas , nr. 35, s. 33-35.

2000 Wivel, A, ' Theory and Prospects for Northern Europe's Small States ' Cooperation and Conflict , vol 35, nr. 3, s. 331-340., http://dx.doi.org/10.1177/00108360021962156

2000 Wivel, A, ' Vandt Kant?: Liberalisme og magtpolitik i det amerikanske århundrede' Libertas , nr. 35, s. 16-23.

2000 Wivel, A, The Integration Spiral: International Security and European Integration 1945-1999 . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh. Ph.d.-serien, nr. 6, vol. 2000

2000 Wæver, O (red.), Udviklingen i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold . DUPI. Dansk Udenrigspolisk Institut, Kbh.

2000 Wæver, O, ' An Inter-regional Analysis: NATO's new Strategic Concept and the Theory of Security Complexes '. i S Behrendt & C-P Hanelt (red), Bound to Cooperate : Europe and the Middle East. Verlag Bertelsmann Stiftung, Munich, s. 55-106.

2000 Wæver, O, ' European Security Identities 2000 '. i JP Burgess & O Tunander (red), European Security Identities: Contested Understandings of EU and NATO. PRIO, Oslo, s. 29-56. PRIO report, nr. 2, vol. 2000

2000 Wæver, O, ' Europæisk sikkerhed og integration: En analyse af franske og tyske diskurser om stat, nation og Europa '. i TB Dyrberg & AD Hansen (red), Diskursteorien på arbejde. Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, s. 279-317.

2000 Wæver, O, ' Fra halvneutral til hyperallieret: men hvor længe? '. i T Frøling & M Ishøy (red), På sporet af europæisk sikkerhed?. Atlantsammenslutningen, Kbh., s. 57-72.

2000 Wæver, O, ' The EU as a security actor: Reflections from a pessimistic constructivist on postsovereign security orders '. i M Kelstrup & M Williams (red), International Relations Theory and the Politics of European Integration: Power, Security and Community . Routledge, London, s. 250-294.

Til toppen