Publications 2002

2002 Breitenbauch, HØ  ' En europæisk rustningspolitik?: Et essay om reorganiseringen af forsvarsindustrien og forsvarspolitikken i den europæiske region - med særligt henblik på politisk feedback fra den økonomiske liberaliseringsproces og ligheden med introduktionen af Det indre marked. Arbejdspapir 2002/10. ' Institut for Statskundskab.

2002 Breitenbauch, HØ , Ferran , F & Buch-Jepsen, N, ' At holde såret åbent - Interview med den franske litterat, psykoanalytiker, semiotiker, feminist og teoretiske superstar Julia Kristeva ' Reception , vol 49, s. 53-58.

2002 Breitenbauch, HØ, '  Securities in transition: Tema for globaliseringskredsen ved Nordisk Sommeruniversitet '. i Nordisk Sommeruniversitets program 2003.

2002 Breitenbauch, HØ, ' Domesticating Security: the Creation of the Department of Homeland Security ' Paper fremlagt ved Nordisk Sommeruniversitet, Vanajaliina, Finland, 04/07/03 - 07/07/03

2002 Breitenbauch, HØ, ' Ingen formummet skælm - Karl Poppers "Det åbne samfund og dets fjender": Review Essay ' Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory , nr. 4, s. 141-146.

2002 Breitenbauch, HØ, ' On the Concept of Empire in IR ' Paper fremlagt ved Nordisk sommeruniversitet 2002, Vintersymposium, Oslo, Norge, 08/02/02 - 10/02/02

2002 Breslin, S (red.), Hughes, CW (red.), Phillips, N (red.) & Rosamond, B, New Regionalisms in the Global Political Economy: Theories and Cases . Routledge, London.

2002 Christensen, SA & Wæver, O (red), DUPIDOK 2001: Dansk udenrigspolitisk dokumentation . C. A. Reitzel, Kbh.

2002 Clausen, T (ed.) , Gad, UP (ed.) , Gjerding, H (ed.), Dreyer Hansen, A (ed.), Jensen, A (ed.), Jensen, C (ed.), Kaltoft, H (ed.), Madsbjerg, C (ed.), Laclau, E & Mouffe, C,Det radikale demokrati: Diskursteoriens politiske perspektiv . Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg.

2002 Clausen, T , Gad, UP , Gjerding, H, Dreyer Hansen, A, Jensen, A, Jensen, C, Kaltoft, H & Madsbjerg, C, ' Indledning: Diskursteori, radikalt og pluralt demokrati '. in T Clausen, UP Gad, H Gjerding, A Dreyer Hansen, A Jensen, C Jensen, H Kaltoft & C Madsbjerg (eds), Det radikale demokrati: Diskursteoriens politiske perspektiv. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg, pp. 11-34.

2002 Hansen, B, ' Demokrati versus terrorisme '. i Nye vinde, nye veje. Samfundslitteratur, København, s. 65-78.

2002 Hansen, B, ' Europas statskomposition '. i T Beck Jørgensen & K Klaudi Klausen (red), Territorial dynamik: streger på landkort - billeder i vore hoveder. Aarhus Universitetsforlag, Aahus, s. 61-74. Magtudredningen

2002 Hansen, B, ' Globalization and European State Formation 1900-2000 ' Cooperation and Conflict , vol 37, nr. 3, s. 303-322., http://dx.doi.org/DOI: 10.1177/0010836702037003675

2002 Hansen, B, ' Introduction ' Cooperation and Conflict , vol 37, nr. 3, s. 243-246.

2002 Hansen, B, ' Terrorisme i et verdensordensperspektiv ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 5, nr. 3, s. 15-27.

2002 Hansen, B, ' Terrorisme som politisk våben ' Samvirke , vol 75, nr. 9, s. 46-50.

2002 Hansen, B, Irak og mellemøsten . http://www.dupi.dk/www.dupi.dk/htdocs/action.lasso?-database=Events&-response=82000.html&-recordID=33353&-search.

2002 Hansen, B, Losing from Unipolarity. A World Order Perspective . Vilnius University.

2002 Hansen, B, Terrorisme på tværs . Frydenlund Academic, Kbh.

2002 Hansen, B, Tyrkiet og EU. DUPI Research Brief 2002/18 . DUPI, Dansk Udenrigspolitisk Institut.

2002 Hansen, L, ' Conclusion '. i European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. Routledge, London, s. 214-225.

2002 Hansen, L, ' Territoriality and Defence in the Wake of 11/9 ' Security Dialogue , vol 33, nr. 1, s. 109-111.

2002 Larsen, H , Græger, N & Ojanen, H, The ESDP and the Nordic Countries: Four Variations on a Theme . The Finish Institute of International Affairs & Institut für Europäische Politik.

2002 Larsen, H, ' Europæisk sikkerhed og den næste regeringskonference ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 2, s. 25-37.

2002 Larsen, H, ' The EU: A global Military Actor ' Cooperation and Conflict , vol 37, nr. 3, s. 283-302.

2002 Manners, I  ' European [security] Union: from existential threat to ontological security ' Copenhagen Peace Research Institute, Copenhagen.

2002 Manners, I, ' Normative Power Europe: A Contradiction inTerms? ' Journal of Common Market Studies , vol 40, nr. 2, s. 235-258.

2002 Oest, KJN & Hansen, B, ' Terrorisme: Information og kilder ' Fokus , nr. 4.

2002 Parker, MNL, ' Differentiating, Collaborating, Outdoing: Nordic identity and marginality in the contemporary world ' Identities - Global Studies in Culture and Power , vol 9, nr. 3, s. 355-381.

2002 Rasmussen, MV, ' Turbulent Neighbourhoods: How to Deploy the EU's Rapid Reaction Force ' Contemporary Security Policy , vol 23, nr. 2, s. 39-60., http://dx.doi.org/10.1080/713999743

2002 Ronit, K, ' Anm. af Carsten Strøby Jensen (red.): Arbejdsgivere i Norden. En sociologisk analyse af arbejdsgiverorganiseringen i Norge, Sverige, Findland og Danmark. Nordisk Ministerråd, 2000 ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 3, s. 81-82.

2002 Ronit, K, ' Anm. af Jan Sundberg (red.): Partier och intresseorganisationer i Norden. Nordisk Ministerråd, 2001 ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 3, s. 84-85.

2002 Ronit, K, ' Anm. af Peter Bundesen et al.: Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk socialpolitik 1849-1990'erne. Odense Universitet ' Økonomi & Politik , vol 75, nr. 4, s. 45-46.

2002 Rosamond, B & Hay, C, ' Globalisation, European Integration and the Discursive Construction of Economic Imperatives ' Journal of European Public Policy , vol 9, nr. 2, s. 147-167.

2002 Rosamond, B , Axford, B, Browning, GK & Huggins, R, Politics: An Introduction . second udg, Routledge.

2002 Rosamond, B, ' Britain’s European Future? '. i C Hay (red.), British Politics Today. Polity Press, Cambridge, s. 185-215.

2002 Rosamond, B, ' Imagining the European Economy: Competitiveness and the Social Construction of “Europe” as an Economic Space ' New Political Economy , vol 7, nr. 2, s. 157.

2002 Rosamond, B, ' Plagiarism, Academic Norms and the Governance of the Profession ' Politics , vol 22, nr. 3, s. 167-174.

2002 Rosamond, B, ' Theories of Political Integration '. i J Gower (red.), The European Union Handbook . Fitzroy Dearborn Publishers, Incorporated, Chicago, s. 37-49.

2002 Sonnichsen, A You said what?: Discursive structuralism within a post-essential ontology of the social- a discussion with Ernesto Laclau and Anthony Giddens . Århus.

2002 Sonnichsen, A, ' Continental Drifter ' Men's Health (United States Edition) , no. April/Maj, pp. 64-68.

2002 Wæver, O, ' Clash of What? ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 5, nr. 3, s. 5-14.

2002 Wæver, O, ' Fundamentalisme er sikkerhedspolitik ' Kirken i dag. Aktuel inspiration fra Kirkefondet , vol 1, nr. 4, s. 6-7.

2002 Wæver, O, ' Isolatioment - amerikansk "grand strategy" efter 11. september ' Militaert Tidsskrift , vol 131, nr. 4, s. 387-398.

2002 Wæver, O, ' Krigens tre samtaler ' Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory , nr. 5, s. 7-14.

2002 Wæver, O, ' Peace and Security: Two concepts and their relationsship '. i D Jung & S Guzzini (red), Conceptual Innovation and Contemporary Security Analysis: Essays in Honour of Haakan Wiberg. Copenhagen Peace Research Institute, Kbh, s. 43-57.

2002 Wivel, A, ' Danmarks sidste formandskab?: Institutionelle dilemmaer og magtpolitiske udfordringer for Europas småstater ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 5, nr. 4, s. 11-23.

2002 Wivel, A, ' Power and Regionalism in the Post-Cold War World: The Role of United States ' Journal of Development Alternatives and Area Studies , vol 21, nr. 1-2, s. 25-45.

2002 Wivel, A, ' Realism and neorealism '. i K Imbusch & K Segbers (red), IR-Online: e-learning for world politics. Freie Universität Berlin, Berlin, s. 1-41.

2002 Wivel, A, ' Realismen efter Waltz: udvikling eller afvikling? ' Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab , vol 34, nr. 4, s. 431-448.

2002 Wivel, A, Realism, Globalisation and European Integration . Institut for Statskundskab, Kbh. Arbejdspapir, nr. 12, vol. 2002

Til toppen