Publications 2003

2003 Breitenbauch, HØ  ' Exploring Bernard Kouchner's "Media fit and Brutal Concept of Ingérence" ' Københavns Universitet, Kbh., s. 34.

2003 Breitenbauch, HØ, ' International Relations in France: Knowledge of a Different Kind ' Paper fremlagt ved International Studies Association Conference 2003, Portland, OR, Portland, OR, USA, 25/02/03 - 01/03/03

2003 Brøchmann, H & Wæver, O, ' Forord ' Militaert Tidsskrift , vol 132, nr. 4, s. 3-7.

2003 Buzan, B & Wæver, O, Regions and Powers: The Structure of International Security . Cambridge University Press, Cambridge, UK. Cambridge Studies in International Relations, nr. 91

2003 Gad, UP, ' Opgør med grønlandske myter. Sundt, men metodisk begrænset: Anm. af Lise Togeby: Grønlændere i Danmark. En overset minoritet. Magtudredningen/Aarhus Universitetsforlag, 2002 ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 6, no. 3.

2003 Hansen, B (red.), Good Cop, Bad Cop: Transatlantic Challenges . C. A. Reitzel, Copenhagen.

2003 Hansen, B, ' At definere terrorisme ' Institut for Statskundskab, Kbh., s. 18.

2003 Hansen, B, ' NATO, Terrorism and Weapons of Mass Destruction '. i B Hansen (red.), Good Cop, Bad Cop: Transatlantic Challenges. C. A. Reitzel, Copenhagen, s. 7-22.

2003 Hansen, B, ' Politisk islam i Tyrkiet ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 6, nr. 2, s. 165-167.

2003 Hansen, B, ' Terrorisme og terrorbekæmpelse efter den 11. september ' Historie Netmagasinet , nr. nov./dec, s. 4.

2003 Hansen, B, En efterkrigsordning for de irakiske befolkningsgrupper . C. A. Reitzel, Kbh. IIS Research Brief, nr. 26, vol. 2003

2003 Hansen, B, Mellemøsten i forandring: Fra irratation til intimitet? . Institut for Internationale Studier, København.

2003 Hansen, B, Overmagt: USA og Europa i det 21. århundrede . Gyldendal, Kbh.

2003 Hansen, B, Terrordilemmaet- sikkerhed eller frihed? . Sikkerhedsbranchen, København.

2003 Hansen, B, Tyrkiets dilemmaer: Tyrkiets politik, EU og USA . C. A. Reitzel, Kbh.

2003 Hansen, L, ' Domestic Opinion and Identity Politics ' Cooperation and Conflict , vol 38, nr. 3, s. 311-317.

2003 Hansen, L, ' Køn, nation, sikkerhed og massevoldtægterne i Bosnien ' Kvinder, Køn og Forskning , vol 12, nr. 3, s. 27-37.

2003 Kristensen, KS , Rasmussen, MV , Heurlin, B & Rynning, S (red), New Roles of Military Forces : Global and Local Implications of the Revolution in Military Affairs . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København.

2003 Kristensen, KS , Rasmussen, MV , Heurlin, B & Rynning, S (red), New Roles of Military Forces : Global and Local Implications of the Revolution in Military Affairs . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København.

2003 Larsen, H ' Danish Foreign Policy in a EU Context: an Analytical Framework ' Institut for Statskundskab, Kbh., s. 18.

2003 Laustsen, CB & Wæver, O, ' In Defence of Religion: Sacred Referent Objects for Securitization '. i P Hatzopoulos & F Petito (red), Religion in International Relations: The Return from Exile. Palgrave Macmillan, New York, s. 147-180. Culture and religion in international relations

2003 Manners, I & Whitman, R, ' The ‘Difference Engine': Constructing and Representing the International Identity of the European Union ' Journal of European Public Policy , vol 10, nr. 3, s. 380-404.

2003 Manners, I, ' Europaian Studies ' Journal of Contemporary European Studies (Print Edition) , vol 11, nr. 1, s. 67-83., http://dx.doi.org/10.1080/14782800305479

2003 Manners, I, ' The British Presidency of 1998: New Labour, New Tone? '. i O Elgström (red.), European Union Council Presidencies: A Comparative Analysis. Routledge, s. 87-103.

2003 Manners, I, ' The Missing Tradition of the English School: adding Nietzschean Relativism and World Imagination to Extranational Studies ' Millennium - Journal of International Studies , vol 32, nr. 2, s. 241-264.

2003 Marcussen, M & Ronit, K (red), Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: Forandring og kontinuitet . Aarhus Universitetsforlag, Århus. Magtudredningen

2003 Marcussen, M & Ronit, K, ' Konklusioner, hypoteser og udfordringer '. i Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: forandring og kontinuitet. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 230-250. Magtudredningen

2003 Parker, MNL, ' Parallaxes: Revolutions and "Revolution" in a Globalized Imaginary'. i J Foran (red.), The Future of Revolutions: rethinking political and social change in the age of globalization. Zed Books, London, s. 42-56.

2003 Parker, MNL, ' Political Thought and Political Forms ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 6, nr. 1, s. 44-56.

2003 Parker, MNL, ' Review of J.K.J. Thomson: Decline in History: the European Experience. Polity Press, 1998 ' Journal of World History , vol 14, nr. 3, s. 402-406.

2003 Rasmussen, MV, ' The History of A Lesson: Versailles, Munich and the Social Construction of the Past ' Review of International Studies , vol 29, nr. 4, s. 499-519., http://dx.doi.org/10.1017IS0260210503004996

2003 Rasmussen, MV, ' The history of a lesson: Versailles, Munich and the social construction of the past ' Review of International Studies , vol 29, nr. 4, s. 499-519., http://dx.doi.org/10.1017/S0260210503004996

2003 Rasmussen, MV, The West, Civil Society and the Construction of Peace . Palgrave Macmillan.

2003 Ronit, K & Marcussen, M , ' Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: strukturer, opgaver og relationer '. i Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: Forandring og kontinuitet. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 9-36. Magtudredningen

2003 Ronit, K, Forbrugerpolitik: Konflikt og samarbejde i den politiske beslutningsproces . Forlaget Politiske Studier, Kbh.

2003 Rosamond, B, ' Babylon and On: Globalization and International Political Economy’ ' Review of International Political Economy , vol 10, nr. 4, s. 661-671.

2003 Struwe, LB, ' Claude Louis de Saint Germains rolle ved overgangen til en national værnepligtig hær ' Militaert Tidsskrift , nr. 3, s. 425-448.

2003 Struwe, LB, ' Soldater er også mennesker: Om forskningen i dansk 1700-tals militærhistorie og new military history. ' Historisk Tidsskrift , vol 103, nr. 2, s. 384-403.

2003 Toft, P , Hansen, B & Wivel, A, Lost Power: The American World Order and the Politics of Adaption . Institut for Statskundskab, Kbh. Arbejdspapir, nr. 4, vol. 2003

2003 Wæver, O (red.), ' Centralasiens geopolitiske placering ' Militaert Tidsskrift , vol 132, nr. 4, s. 166.

2003 Wæver, O, ' Change and Security in Europe after the Cold War '. i A Smolar & A-M Le Gloannec (red), Entre Kant et Kosovo: Etudes offertes à Pierre Hassner. Presses de Science Po, Paris, s. 147-164.

2003 Wæver, O, ' Détente between conceptual analysis and conceptual history '. i Transitions: In honour of Kjell Goldmann. Samlignsnummer för enstaka enskilt utgivna arbeteb, Stockholm, s. 85-107.

2003 Wæver, O, ' Europafilosofi ' Kritik , nr. nr. 166/2003, s. 65-69.

2003 Wæver, O, ' Hvor ligger Centralasien?: Geopolitik, olie og fundamentalisme i verdenspolitikkens perifere centrum ' Militaert Tidsskrift , vol 132, nr. 4, s. 142-166.

2003 Wæver, O, Epostler . Gyldendal, Kbh.

2003 Wivel, A , Hansen, B & Toft, P, ' Den tabte magt:: Udfordringer og strategi i den amerikanske verdensorden ' Politologiske studier (Tema:Film og politik) , vol 6, nr. 3, s. 58-64.

2003 Wivel, A, ' Danmark og forsvarsforbeholdet - 10 år efter ' Nyt Syn paa Europa , vol 8, nr. 1, s. 6-7.

2003 Wivel, A, ' Mellem magtpolitik og idealisme: Det liberale perspektiv på international politik ' Økonomi & Politik , vol 76, nr. 2, s. 45-57.

2003 Wivel, A, ' Review of Sieglinde Gstöhl: Reluctant Europeans: Norway, Sweden and Switzerland in the Process of Integration. Lynne Rienner Publishers, 2002 ' International Affairs (London, 1944) , vol 79, nr. 1, s. 206-207.

Til toppen