Publications 2004

2004 Berling, TV, ' Studying a European field of security.: The constraints of the theory/reality and theory/practice distinctions ' Paper presented at, Lancaster, United Kingdom, 17/07/04 - 19/07/04

2004 Breitenbauch, HØ  ' Bold Continuity: A Transatlantic Analysis of the 2002 National Security Strategy with a Suggestion for Europe ' Institut for Statskundskab.

2004 Breitenbauch, HØ  ' How Can the Europeans Refuse to learn from the NSS? Bold Continuity: A Transatlantic Analysis of the 2002 National Security Strategy with a Suggestion for Europe ' Institut for Statskundskab, Kbh., s. 1-28.

2004 Breitenbauch, HØ & Wivel, A , ' Understanding national IR disciplines outside the United States: political culture and the construction of International Relations in Denmark ' Journal of International Relations and Development , vol 7, nr. 4, s. 414-443., http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800031

2004 Breitenbauch, HØ, ' Raymond Aron '. i CJ Murray (red.), Encyclopedia of Modern French Thought. Routledge, New York, s. 18-21.

2004 Breitenbauch, HØ, ' Sikkerhed og udvikling konvergerer: historisk baggrund og problematiseringer ' Den Ny Verden - Tidsskrift for internationale studier , nr. 4.

2004 Buzan, B , Wæver, O & Jaap, DW, ¿¿¿¿ (¿) . Shanghai.

2004 Gad, UP, ' Anmeldelse. Nationalisme - teori, ideologi, historie. Anthony D. Smith: Anm. af A.D. Smith: 'Nationalisme', Hans Reitzel, 2003 ' SK på nettet .

2004 Gad, UP, ' Grønlandsk identitet: Sprog, demokrati, velfærd og selvstændighed ' Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab , vol 36, no. 3, pp. 271-288.

2004 Gad, UP, ' Kalaallit Identity: Language, Democracy, Welfare, Independence '. in R Danby (ed.), Briser la Glace / Breaking the Ice: Démarches de la 7ième Conférence (Inter)Nationale des Étudiants en Études Nordiques / Proceedings of the 7th ACUNS (Inter)National Student Conference on Northern Studies. CCI Press, Edmonton Alberta, pp. 191-193. Occasional publications series, no. 55

2004 Gad, UP, ' Nationalisme. Teori, ideologi, historie: Anmeldelse af Anthony D. Smith: ' 'Nationalisme. Teori, ideologi, historie', Hans Reitzel, 2003 ' Tidsskriftet Politik , vol 8, no. 1, pp. 96f.

2004 Hansen, L & Olsson, L, ' Guest Editor's Introduction ' Security Dialogue , vol 35, nr. 4, s. 405-409.

2004 Hansen, L, ' From Bentham to Bush: Surveillance, Security and the Quest for Visibility '. i S Guzzini & D Jung (red), Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research. Routledge, London, s. 117-127.

2004 Hansen, L, ' Mandeoverskud: en sikkerhedspolitisk bombe? ' Webmagasinet FORUM for køn og kvinder , s. 1-6.

2004 Kristensen, KS, ' Greenland, Denmark and the Debate on Missile Defense: A Window of Opportunity for Increased Autonomy ' Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København.

2004 Kristensen, KS, USA's forsvarspolitiske dilemma: Mellem fremtid og nutid . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København.

2004 Larsen, H, ' Discourse analysis in the study of European foreign Policy '. i Rethinking European Union foreign policy. Manchester University Press, Manchester, s. 62-80.

2004 Larsen, H, ' Udviklingen af EU som sikkerhedspolitisk aktør efter Irak ' Militaert Tidsskrift , vol 133, nr. 1, s. 26-41.

2004 Manners, I  ' The Value of Peace in the Constitution of Europe ' European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence.

2004 Mortensen, V, Fihl, E, Skovgaard-Petersen, J, Sjørslev, I , Wæver, O & Adamsen, J, Religion Kultur Demokrati . Statens Humanistiske Forskningsråd, Kbh.

2004 Poder, P, ' Giver organisationsforandring kun negative følelser? ' Kolorit , nr. 44, s. 10-11.

2004 Poder, P, Feelings of Power and the Power of Feelings: Handling Emotions in Organisational Change . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh.

2004 Rasmussen, MV & Rasmussen, MV, ' 'It sounds like a riddle': Security studies, the war on terror and risk ' Millennium: Journal of International Studies , vol 33, nr. 2, s. 381-395.

2004 Rasmussen, MV , Svensson, C & Kværnø, O (red), ' RMA: Revolutionen i militære forhold ' Militaert Tidsskrift , vol 133, nr. 1, s. 268.

2004 Rasmussen, MV, ' Fra sikkerhedsfællesskab til risikofællesskab: NATO efter 11. september '. i K Møller Johansen & T Kunding (red), Atlantiske afstande: samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse. Akademisk Forlag, Kbh., s. 218-236.

2004 Rasmussen, MV, ' It's sounds like a riddle: security studies, the war on terror and risk ' Millennium - Journal of International Studies , vol 33, nr. 2, s. 381-395., http://dx.doi.org/10.1177/03058298040330020601

2004 Rasmussen, MV, ' Kapacitetsspecialisering ' Militaert Tidsskrift , vol 133, nr. 1, s. 60-69.

2004 Rasmussen, MV, ' Le sommet des aptitudes: Clausewitz, Sun Tzu el la révolution dans les affairs militaries '. i La révolution dans les affaires militaires. Economica, Paris, s. 59-97.

2004 Rasmussen, MV, ' Tilbage til 1914? Globalisering, terror og imperium '. i M Kelstrup, OK Pedersen & I Damgaard Petersen (red), Politiske processer og strukturer i det 21. århundrede: 12 essays i anledning af Forlaget Politiske Studiers 25 års jubilæum. Forlaget Politiske Studier, Kbh, s. 31-74.

2004 Rasmussen, MV, Globale udfordringer og danske dilemmaer: sikkerheds- og forsvarspolitik i det 21. århundrede . Atlantsammenslutningen, Kbh.

2004 Rasmussen, MV, The OSCE and the Strategic Challenges of Globalisation: Paper to be presented at the OSCE Annual Security Review ConferenceVienna, 23-24 June 2004Session 3: Strategic Security in the 21st Century .

2004 Ronit, K, ' Alternativ legitimitet: Socialøkonomiske gruppers deltagelse i europæiske beslutningsprocesser '. i M Kelstrup, OK Pedersen & I Damgaard Petersen (red), Politiske processer og strukturer i det 21. århundrede.: 12 essays i anledning af Forlaget Politiske Studiers 25 års jubilæum. Forlaget Politiske Studier, Kbh, s. 391-429.

2004 Ronit, K, ' Anmeldelse af Per Boje: Danmark og multinationale virksomheder før 1950. Odense: Odense Universitetsforlag ' Økonomi & Politik , nr. 2, s. 72-72.

2004 Ronit, K, ' Interesseorganisationer '. i T Knudsen (red.), Kernebegreber i politik. 2 udg, Gad Jura, Kbh., s. 43-55.

2004 Schaub Jr, GJ, ' Deterrence, Compellence, and Prospect Theory ' Political Psychology , vol 25, nr. 2, s. 389-411.

2004 Wæver, O, ' Det er hårdt at være stat. Naalagaaffiulluni oqitsuinnaanngilaq ' Sermitsiaq , nr. 33, s. 31-33.

2004 Wæver, O, ' Discursive approaches '. i A Wiener & T Diez (red), European Integration Theory. Oxford University Press, Oxford, s. 197-215.

2004 Wæver, O, ' Politikkens paradoksale tro '. i V Andreasen et al. (red.), Dansk kirkeliv: Tro i tiden. Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Århus, s. 73-78.

2004 Wæver, O, ' Sikkerhed på europæisk '. i T Kunding & KM Johansen (red), Atlantiske afstande: samfund, sikkerhed og samarbejde i bevægelse. Akademisk Forlag, København, s. 90-115.

2004 Wæver, O, ' The ten works ' Tidsskriftet Politik .

2004 Wæver, O, Religion, sikkerhedspolitik og universitet: Festforelæsning ved Københavns Universitets årsfesti november 2004 .

2004 Wivel, A, ' Review of Eric Reiter & Hans Gärtner (eds.): Small States and Alliances. Physica-Verlag ' International Affairs (London, 1944) , vol 79, nr. 1, s. 176-177.

2004 Wivel, A, ' The Power Politics of Peace: Exploring the Link between Globalization and European Integration from a Realist Perspective ' Cooperation and Conflict , vol 39, nr. 1, s. 5-25., http://dx.doi.org/DOI: 10.1177/0010836704041104

Til toppen