Publications 2005

2005 Berling, TV, ' A European field of security practice ' Paper presented at, Paris, France, 16/06/05 - 18/06/05

2005 Breitenbauch, HØ, ' Imperialism and Internationalism in the Discipline of International Relations ' Journal of International Relations and Development , vol 8, nr. 4, s. 409-412.

2005 Breitenbauch, HØ, ' No Train to Hold or One That Could? Comparing the ESS and the NSS ' Yes Communiqué .

2005 Breitenbauch, HØ, Transition til statsbygning efter intervention - en ny strategisk udfordring: DIIS rapport . Danish Institute for International Studies/Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Kbh.

2005 Breitenbauch, HØ, Transition til statsbygning efter intervention - en ny strategisk udfordring: DIIS brief . Danish Institute for International Studies/Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Kbh.

2005 Buzan, B , Wæver, O & de Wilde, J, Bezpeènost : Nový rámec pro analýzu . Centrum strategických studií, Brno.

2005 Gad, UP, ' What is it that the Danish language is threatening? '. in P Huse (ed.), Intimate Absence. Henie Onstad Art Center/Delta Press, Høvikodden, Norway, pp. 67-69. Northern Imaginary, vol. 2

2005 Gad, UP, Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering: En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat som identitetspolitisk forhandling . Afdeling for Eskimologi og arktiske studier, Københavns Universitet, København. Eskimologis Skrifter, no. 19

2005 Hansen, B & Jensen, C, Mellemøsten i opbrud . Atlantsammenslutningen, Kbh.

2005 Hansen, B & Wivel, A (red), ' Theory of international politics: 25 år efter ' Tidsskriftet Politik , vol 8, nr. 9, s. 44-67.

2005 Hansen, B, ' Neorealisme, Waltz og unipolaritet ' Tidsskriftet Politik , s. 52-56.

2005 Hansen, L, ' The politics of digital autobiography: understanding www.johnkerry.com '. i K Bruhn Jensen (red.), Interface://culture: the world wide web as political resource and aesthetic form. Samfundslitteratur, Frederiksberg, s. 151-175. Modinet book series

2005 Kristensen, KS, ' Conclusion '. i Missile Defense: International, Regional and National Implications : (Bertel Heurlin & Sten Rynning (eds.)). Routledge, London.

2005 Kristensen, KS, ' Introduction '. i Missile Defense: International, Regional and National Implications : (Myriam Dunn Cavelty & Kristian Søby Kristensen (eds.)). Routledge, London.

2005 Kristensen, KS, ' Negotiating Base Rights for Missile Defence: The Case of Thule Air Base in Greenland '. i Missile Defense: International, Regional and National Implications : (Bertel Heurlin & Sten Rynning (eds.)). Routledge, London.

2005 Larsen, H, Analysing small state foreign policy in the EU: the case of Denmark . St. Martin's Press, Palgrave, Basingstoke.

2005 Mortensen, JL, ' The WTO and the Governance of Globalization: dismantling the compromise of embedded liberalism '. in R Stubbs & GRD Underhill (eds), Political Economy and the Changing Global Order. Oxford University Press, Oxford, pp. 170-182.

2005 Neumann, IB & Wæver, O, Budoucnost mezinárodních vztahù . Centrum strategických studií, Brno.

2005 Parker, MNL, ' Da Revoluçðo à Tecnocracia, ou Euroscepticismo: os significados de 1989 '. i F Martins & PA Oliveira (red), As Revoluções Contemporâneas. Colibri, Lissabon, s. 233-258.

2005 Petersen, KL, ' Tre risikokulturer ' Tidsskriftet Politik , vol 8, nr. 1, s. 6-13.

2005 Poder, P, ' Anm. af Sharon C. Bolton: Emotion Management in the Workplace. Palgrave Macmillan, 2005 ' Tidsskrift for Arbejdsliv , vol 7, nr. 3, s. 110-112.

2005 Poder, P, ' Empowerment: energising others beyond hierarchy? '. i Proceedings of the 21st EGOS Colloquium, Berlin, 2005: "Unlocking organizations".

2005 Poder, P, ' En postmoderne nutid? '. i Klassisk og moderne samfundsteori. 3. rev. udg, Hans Reitzel, Kbh., s. 509-529.

2005 Poder, P, ' Følelser i forandring ' Uddannelse & Udvikling , vol 21, nr. 1, s. 4-12.

2005 Poder, P, ' Forandring fryder ' Delta , nr. 2, s. 36-39.

2005 Rasmussen, MV, ' Anmeldelse af Iver B. Neumann & Halvard Leira : Aktivt afventende i hundrede år. Norsk utenrikstjeneste 1905-2005 ' Internasjonal Politikk , vol 63, nr. 2-3, s. 313-317.

2005 Rasmussen, MV, ' Camp Eden : the 2004 defence agreement, military power and Danish values '. i Danish foreign policy yearbook 2005. C. A. Reitzel, Copenhagen, s. 41-64.

2005 Rasmussen, MV, ' Imperiets ulidelige lethed: magten, militæret og æren i Gladiator '. i H Porsdam (red.), Coming to a theater near you: det moderne USA set gennem film. Syddansk Universitetsforlag, Odense, s. 169-178. University of Southern Denmark studies in history and social sciences, vol. 311

2005 Rasmussen, MV, ' 'What's the use of It?': Danish strategic culture and the utility of armed force ' Cooperation and Conflict , vol 40, nr. 1, s. 67-89., http://dx.doi.org/10.1177/0010836705049735

2005 Ronit, K & Rothstein, B (red), Den politiske forvaltning: Historiske spor i nutidens bureaukrati. Festskrift til Tim Knudsen . Forlaget Politiske Studier, Kbh.

2005 Ronit, K & Rothstein, B, ' Forord '. i K Ronit & B Rothstein (red), Den politiske forvaltning: Historiske spor i nutidens bureaukrati. Festskrift til Tim Knudsen. Forlaget Politiske Studier, Kbh., s. 1-5.

2005 Ronit, K, ' Historiske institutionsdannelser under pres: Forholdet mellem det traditionelle kommissionsvæsen og europapolitikkens specialudvalg '. i K Ronit & B Rothstein (red), Den politiske forvaltning: Historiske spor i nutidens bureaukrati. Festskrift til Tim Knudsen. Forlaget Politiske Studier, Kbh., s. 104-130.

2005 Ronit, K, ' International governance by organized business: the shifting roles of firms, associations and intergovernmental organizations in self-regulation '. i W Streeck (red.), Governing Interests: Business Associations Facing Internationalization. Routledge, London, s. 219-241.

2005 Ronit, K, Selvregulering og de private ankenævn i dansk forbrugerpolitik . Multivers, København.

2005 Rosamond, B, ' Conceptualising the EU model of governance in world politics ' European Foreign Affairs Review , vol 10, nr. 4, s. 463-478.

2005 Rosamond, B, ' The Uniting of Europe and the Foundations of EU Studies: Revisiting the Neofunctionalism of Ernst B. Haas’ ' Journal of European Public Policy , vol 12, nr. 2, s. 237-254.

2005Rosamond, B, ' Globalization, the ambivalence of European integration and the possibilities for a post-disciplinary EU Studies ' Innovation - European Journal of the Social Sciences , vol 18, nr. 1, s. 25-45.

2005 Schaub Jr, GJ, ' Calculated Risks: Why Statesmen Let it Ride: Review of Jeffrey W. Taliaferro: Balancing Risks: Great Power Intervention in the Periphery. Cornell University Press, 2004 ' International Studies Review , vol 7, nr. 1, s. 75-77.

2005 Sørensen, CTN & Østergaard, CS, ' China's foreign and security policy '. i The security situation in Asia : changing regional security structure? : the opportunities of the European Union to play a role in Asian security politics. NIAS Press, Copenhagen, s. 43-61.

2005 Sørensen, CTN , Østergaard, CS & Kivimäki, T, ' Potential multilateral security cooperation in Asia '. i T Kivimäki & J Delman (red), The Security Situation in Asia: Changing Regional Security Structure?: The Opportunities of the European Unionto Play a Role in Asian Security Politics. NIAS Press, Copenhagen, s. 115-137.

2005 Sørensen, CTN, ' Recommendations and Priorities for EU Cooperation with Asia onAsian security '. i T Kivimäki & J Delman (red), The Security Situation in Asia : Changing Regional Security Structure?: The Opportunities of the European Union to Play a Role in Asian Security Politics. NIAS Press, Copenhagen, s. 139-150.

2005 Struwe, LB, ' Danmark - småstat eller mellemmagt?: En analyse af de dansk russiske alliancer i 1760'erne ' Historie , s. 209 – 246.

2005 Struwe, LB, ' Til statens sikkerhed: Om brugen af bestikkelser i dansk udenrigspolitik i 1700-tallet ' Den jyske historiker , vol 104.

2005 Villumsen, T, ' Tænketankstraditioner: Anm. af Diane Stone & Andrew Denham (2004): Think Tank Traditions, Manchester: Manchester University Press ' Politik , vol 8, no. 1, pp. 100-101.

2005 Wæver, O & Yüksekkaya, M, ' Erklæringernes bidrag til dansk politik i dag ' Grænsen , vol 67, nr. 2, s. 24-27.

2005 Wæver, O, ' European Integration and Security: Analysing French and German Discourses on State, Nation and Europe '. i DR Howarth & J Torfing (red), Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance. St. Martin's Press, Basingstoke, s. 33-67.

2005 Wæver, O, ' Korstoget der skal afslutte alle korstog ' Salt , nr. 4, s. 14-18.

2005 Wæver, O, ' The constellation of securities in Europe '. i JN Rosenau & E Aydinli (red), Globalization, security, and the nation-state: paradigms in transition. State University of New York Press, New York, s. 151-174.

2005 Wivel, A & Mouritzen, H (red), The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration . Routledge, London.

2005 Wivel, A & Mouritzen, H, ' Comparative analysis meets history '. i The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. Routledge, London, s. 167-206.

2005 Wivel, A & Mouritzen, H, ' Constellation theory '. i A Wivel & H Mouritzen (red), The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. Routledge, London, s. 15-42.

2005 Wivel, A & Mouritzen, H, ' Introduction '. i The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. Routledge, London, s. 1-11.

2005 Wivel, A , Mouritzen, H & Laursen, F, ' The institutional dynamics of Euro-Atlantic integration '. i H Mouritzen & A Wivel (red), The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. Routledge, London, s. 43-67.

2005 Wivel, A, ' Between paradise and power : Denmark's transatlantic dilemma ' Security Dialogue , vol 36, nr. 3, s. 417-421.

2005 Wivel, A, ' En fremtid for neorealismen? ' Tidsskriftet Politik , vol 8, nr. 3, s. 66-67.

2005 Wivel, A, ' En kort introduktion til neorealismen ' Tidsskriftet Politik , vol 8, nr. 3, s. 45-47.

2005 Wivel, A, ' Explaining why state X made a certain move last tuesday: the promise and limitations of realist foreign policy analysis ' Journal of International Relations and Development , vol 8, nr. 4, s. 355-380.

2005 Wivel, A, ' Indenrigspolitik, ideer og etik: tre udfordringer til neorealistisk udenrigspolitisk analyse ' Tidsskriftet Politik , vol 8, nr. 3, s. 60-65.

2005 Wivel, A, ' The constellation theory applied outside Europe '. i The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. Routledge, London, s. 228-246.

2005 Wivel, A, ' The security challenge of small EU member states: interests, identity and the development of the EU as a security actor ' Journal of Common Market Studies , vol 43, nr. 2, s. 393-412.

Til toppen