Publications 2007

2007 Berling, TV, ' The Problem of Practice in IR and a Bourdieusian way out ' Paper presented at, Firenze, Italy, 18/05/07 - 19/05/07

2007 Breitenbauch, HØ, Danmarks behov for kampfly: En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly . Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier.

2007 Breitenbauch, HØ, Denmark's Need for Fighter Aircraft: A Strategic Analysis of Denmark's Future Need for Fighter Aircraft . Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier.

2007 Büger, C & Villumsen, T, ' Beyond the Gap: Relevance, fields of practice and the securitizing consequences of (democratic peace) research ' Journal of International Relations and Development , vol 10, no. 4, pp. 417-448., http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800136

2007 Emmanuel, NG & Rothchild, D, ' “Economic Aid and Peace Implementation: The African Experience” ' Journal of Intervention and Statebuilding , vol 1, nr. 2.

2007 Gad, UP, ' Kan Tyrkiet blive medlem af EU - selvom det er muslimsk?: Og hvad hvis svaret er nej? ' Europa i forandring .

2007 Gad, UP, ' Kan Tyrkiet blive medlem af EU - selvom det er muslimsk?: Og hvad hvis svaret er nej? ' Historie og Samfundsfag , vol 46, no. 2, pp. 14-16.

2007 Gad, UP, ' Social Identitet: Anm. af Richard Jenkins: Social Identitet. Academica, 2006 ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 1, pp. 83-84.

2007 Gad, UP, ' Totalitarisme - venskab og fjendskab: Anm. af Mikkel Thorup, Hans-Jørgen Schanz & Mehdi Mozaffari (red.): Totalitarisme - venskab og fjendskab. Aarhus Universitetsforlag, 2007 ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 3, pp. 104-106.

2007 Hansen, L & Buzan, B (red), International Security: Vol 1. The Cold War and nuclear deterrence . vol. 1, Sage Publications, Incorporated, Los Angeles. SAGE library of international relations

2007 Hansen, L & Buzan, B (red), International Security: Vol 2. The transition to the post-Cold War security agenda . vol. 2, Sage Publications, Incorporated, Los Angeles. SAGE library of international relations

2007 Hansen, L & Buzan, B (red), International Security: Vol 3. Widening security . vol. 3, Sage Publications, Incorporated, Los Angeles. SAGE library of international relations

2007 Hansen, L & Buzan, B (red), International Security: Vol 4. Debating security and strategy and the impact of 9-11 . vol. 4, Sage Publications, Incorporated, Los Angeles. SAGE library of international relations

2007 Joenniemi, P , Petersen, KL & Kristensen, KS  ' Changing Concepts of Risk, Security, and War ' Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Kbh.

2007 Jørgensen, KE, Pollack, MA & Rosamond, B (red), Handbook of European Union Politics . Sage Publications, Incorporated, London.

2007 Larsen, H, ' Denmarks choices between the EU and the US after 2001 ' Nacão e Defensa (Nation og forsvar) , nr. 118, s. 165-182.

2007 Larsen, H, ' Forsvar med Forbehold ' Udenrigs , vol 62, nr. 4, s. 23-29.

2007 Larsen, H, ' The Cartoon Crisis in Danish Foreign Policy: A New Balance between the EU and the US? '. i N Hvidt & H Mouritzen (red), Danish Yearbook of Foreign Policy 2007. C. A. Reitzel, Kbh., s. 51-86.

2007 Manners, I & Diez, T, ' Reflecting on Normative Power Europe '. i F Berenskoetter & MJ Williams (red), Power in World Politics. Routledge, New York, s. 173-188.

2007 Manners, I & Sørensen, C, ' New Political Contestation in the European Union '. i DIIS Brief. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen, s. 1-7.

2007 Manners, I, ' Another Europe is Possible: Critical Perspectives on European Union Politics '. i KE Jørgensen, M Pollack & B Rosamond (red), The Handbook of European Union Politics. Sage Publications, Incorporated, London, s. 77-95.

2007 Manners, I, ' En udefrakommendes perspektiv på 50 år med EU I Danmark '. i S Sørensen (red.), 50 år med EU: Danske perspektiver. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen, s. 15-20.

2007 Manners, I, ' L'identité internationale de l'Union européenne: un pouvoir normatif dans le jeu politique mondial '. i B Adam (red.), Europe, puissance tranquille?: Rôle et identité sur la scène mondiale. Editions Complexe, Brussels.

2007 Manners, I, ' The Danish-isation of Europe ' Europe's World , s. 151-152.

2007 Manners, I, ' The Treaty of Rome: Three Pictures '. i DIIS Annual Report 2007. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen, s. 12-15.

2007 Marcussen, M ' Handling Euro-Outsiderness ' Center for Democratic Network Governance, Roskilde University, Roskilde.

2007 Marcussen, M & Kaspersen, LB, ' Globalization and instituational competitiveness ' Regulation & Governance , vol 1, nr. 3, s. 183-196., http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-5991.2007.00014.x

2007 Marcussen, M, ' Central Banking Reform Across the World: Only By Night Are All Cats Grey '. i T Christensen & P Lægreid (red), Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms. Ashgate, Aldershot, s. 135-153.

2007 Marcussen, M, ' Det skal forblive usagt!: Om EU-debatten i Danmark ' Raeson , vol 1, nr. 2, s. 42-47.

2007 Nielsen, RK , Rasmussen, OD & Wæver, O, 10 x 10 . Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Tyne.

2007 Pedersen, BK , Christensen, CH, Højberg Christensen, J, Jensen, HS, Kampmann, C, Madsen, EB, Swane, CE & Wæver, O, 31 strategiske forskningstemaer: bud på fremtidige forskningssatsninger. Rapport udarbejdet af FORSK2015-ekspertarbejdsgruppe 20. december 2007. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Kbh.

2007 Petersen, KL, ' Den sikkerhedspolitiske virksomhed: danske virksomheder i kampen mod terror ' Raeson , nr. 1, s. 168-173.

2007 Petersen, KL, ' Private Enterprise and the Risk of Terrorism '. i E Mrudula (red.), Terrorism: Global Economic Impacts. Icfai University Press, Panjagutta, India, s. 137-158.

2007 Poder, P, ' Anm. af Chris Provis: Ethics and Organisational Politics. Edward Elgar, 2007 ' Tidsskrift for Arbejdsliv , vol 9, nr. 2, s. 130-131.

2007 Poder, P, ' Relatively liquid interpersonal relationships in flexible work life '. i A Elliott (red.), The Contemporary Bauman. Routledge, London, s. 136-153.

2007 Rasmussen, MV, ' Globalisering og Terrorisme: anarkister, al qaeda og gerningens propaganda '. i M Brænder & M Thorup (red), Antiterrorismens idehistorie: Stater og vold i 500 år. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 243-251.

2007 Ronit, K & Porter, T, ' Self-Regulation as Policy Process: The Multiple and Criss-Crossing Stages of Private Rule-Making '. i F Haines (red.), Crime and Regulation. Ashgate, Burligton, s. 82-112. The International Library of Criminology, Criminal Justice & Penology

2007 Ronit, K, ' Large Ambitions in a Small Country. Wind Industry: Paper presented at the conference Innovation Policy for High Technology in a Comparative Perspective ' Paper fremlagt ved Policy for High Technology in a Comparative Perspective, Meersburg, Tyskland, 19/06/07 - 20/06/07

2007 Rosamond, B, ' European integration and the social science of EU studies: the disciplinary politics of a sub-field ' International Affairs (London, 1944) , vol 83, nr. 2, s. 231-252.

2007 Schaub Jr, GJ, ' Listen Up: Gates, Commanders Need Right Blend of Give-and-Take ' Air Force Times (U.S. Edition) .

2007 Schaub Jr, GJ, ' Review of William C. Martel: Victory in War: Foundations of Modern Military Policy. Cambridge University Press, 2007 ' Contemporary Security Policy , vol 28, nr. 3.

2007 Sen, S, Sustaining Totalitarian Cult Leaderships: Turkmenistan and North Korea (BA Thesis) . St. Lawrence University Dept. of Government theses.

2007 Sonnichsen, A, ' Anm. af Robert E. Goodin & Charles Tilly (eds.): Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Oxford University Press, 2006 ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 1, pp. 75-77.

2007 Sørensen, CTN, ' De nye atommagter: Nordkorea ' Raeson , vol 1, nr. 1, s. 54-67.

2007 Sørensen, CTN, ' Kina: en ansvarlig stormagt? ' Raeson , vol 1, nr. 2, s. 128-139.

2007 Sørensen, CTN, ' The EU's Approach toward Relations with Tokyo and Beijing ' China Brief , vol 7, nr. 9.

2007 Struwe, LB, ' Allieret eller neutral: Dansk sikkerhedspolitik i 1740-1807 '. i E Bourgois & N Høffding (red), Danmark og Napoleon. Hovedland, Gjern, s. 17-32.

2007 Struwe, LB, ' Lejesoldaterne i 16- og 1700-tallet: Fra terroriserende lejetropper til udskreven national hær '. i Antiterrorismens idéhistorie: Stater og vold i 500 år. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 81-91.

2007 Villumsen, T, ' Think Tanks in Europe: Shaping Ideas of Security ' Militaert Tidsskrift , vol 136, no. 2, pp. 143-160.

2007 Wæver, O & Buzan, B, ' After the Return to Theory: The Past, Present, and Future of Security Studies '. i A Collins (red.), Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007, s. 383-402.

2007 Wæver, O, ' Still a Discipline after All These Debates? '. i T Dunne, M Kurki & S Smith (red), International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford University Press, Oxford, s. 288-308.

2007 Wæver, O, ' Strategiske studier: sikkerhedsteori mellem politikrådgivning og grundforskning ' Militaert Tidsskrift , vol 136, nr. 2, s. 101-130.

2007 Wæver, O, Strategiske studier og tænketanke . Det Krigsvidenskabelige Selskab, Kbh. Temaredaktør på nr 136:2 af Militært Tidsskrift

2007 Wivel, A & Mouritzen, H (red), The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration . Paperback udg, Routledge, London.

Til toppen