Publications 2008

2008 Blaxekjær, LØ Koizumi - paradoks eller institutionel entreprenør?: en vurdering af premierminister Koizumis udfordring af den japanske model baseret på teorier om institutionalisme, magt og retorik . Københavns Universitet, Kbh..

2008 Breitenbauch, HØ, ' Baggrundspapir om globaliseringens konsekvenser for værnenes opgaver: Notat i forbindelse med forsvarskommissionen af 2008 ', 6 s..

2008 Breitenbauch, HØ, ' Krigen på hjemmefronten: Danmark bør have en national sikkerhedsstrategi ' Raeson , s. 90-91.

2008 Breitenbauch, HØ, ' Krigen på hjemmefronten: Danmark bør have en national sikkerhedsstrategi ' Raeson , vol 1, nr. 1, s. 90-91.

2008 Breitenbauch, HØ, ' Redelig ildhu: policyforskning i støbeskeen '. i Dansk Institut for Militære Studier: Instituttet i 2007.

2008 Breitenbauch, HØ, Cartesian Limbo: a formal approach to the study of social sciences: international relations in France . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh. Ph.d. - Serien, nr. 3, vol. 2008, Ph.d. Dissertation, nr. 3, vol. 2008

2008 Breitenbauch, HØ, Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? . Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier.

2008 Breitenbauch, HØ, Kompas og kontrakt: For en dansk sikkerhedsstrategi . Dansk Institut for Militære Studier, Dansk Institut for Militære Studier.

2008 Cavelty, MD & Kristensen, KS (red), Securing ‘the Homeland': Critical Infrastructure, Risk and (In)Security . Routledge, London.

2008 Fuglede, M, USA - Den Universelle Nation . vol. 1, 1 udg, Gyldendal, København.

2008 Gad, UP ' It takes two to tango: Danish concepts of dialogue as counterterrorism' NUPI: Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo.

2008 Gad, UP & Sonnichsen, A (eds), Tidsskriftet Politik: Nation/Non-nation . vol. 10, 4 edn, Kbh. Tidsskriftet Politik, no. 4, vol. 10

2008 Gad, UP , Crone, M & Sheikh, MK , ' Dusting for Fingerprints: The Aarhus Approach to Islamism ' Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory , no. 17, pp. 189-203.

2008 Gad, UP, ' Anm. af Bahar Rumelili: Constructing Regional Community and Order in Europe and Southeast Asia. Palgrave Macmillan, 2007 ' Tidsskriftet Politik , vol 11, no. 2, pp. 94-95.

2008 Gad, UP, ' Hvordan slipper man af med fantomsmerter?: Kreativ metaforik og post-post-kolonial sprogpolitik '. in M Engell & JS Søndergaard (eds), Menneskesjæl: Festskrift til Finn Lynge. Forlaget Atuagkat/Ilisimatusarfik, Nuuk, pp. 22-34.

2008 Gad, UP, ' Integration: Antropologiske Perspektiver: Anm. af Karen Fogh Olwig & Karsten Pærregaard: Integration: Antropologiske Perspektiver. Museum Tusculanums Forlag, 2007 ' Tidsskriftet Politik , vol 11, no. 3, pp. 99-100.

2008 Gad, UP, ' Når mor/barn-relationen bliver teenager: Kompatible rigsfællesskabsbilleder som (dis)integrationsteori ' Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab , vol 40, no. 2, pp. 111-133.

2008 Hansen, L, ' .... mere end tusind ord ' Humaniora , vol 23, nr. 3, s. 4-7.

2008 Hansen, L, ' From Camps to Conversations in Critical Security Studies ' International Studies Review , vol 10, nr. 3, s. 652-654., http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2486.2008.00820.x

2008 Hansen, L, ' Images, Identity and Security ' Nordicom Review , nr. 2, s. 53-56.

2008 Hansen, L, ' Taking Trafficking Seriously: What the Abject Subject Can Teach IR: Rew. of:  Claudia Aradau: Rethinking Trafficking in Women: Politics Out of Security. Palgrave Macmillan, 2008 & Elina Penttinen: Globalization, Prostitution and Sex-Trafficking: Corporeal Politics. Routledge, 2008 ' Cooperation and Conflict , vol 43, nr. 4, s. 469-476., http://dx.doi.org/10.1177/0010836708099036

2008 Kristensen, KS & Cavelty, MD, ' Introduction: Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk and (In)Security '. i Securing ‘the Homeland' : Critical Infrastructure, Risk and (In)Security (Myriam Dunn Cavelty & Kristian Søby Kristensen (eds.)). Routledge, London.

2008 Kristensen, KS & Flockhart, TB, NATO and Global Partnerships - to be Global or to act Globally? . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, København.

2008 Kristensen, KS, ' 'The Absolute Protection of Our Citizens': Critical Infrastructure Protection and the Practice of Security '. i Securing ‘the Homeland' : Critical Infrastructure, Risk and (In)Security (Myriam Dunn Cavelty & Kristian Søby Kristensen (eds.)). Routledge, London.

2008 Kristensen, KS, ' Tourists or Vagabonds: Space and Time in the War on Terror ' Alternatives - Global Local Political , vol 33, nr. 2.

2008 Lang, A , Ronit, K & Schneider, V, ' From Simple to Complex: An Evolutionary Sketch of Theories of Business Association '. i JR Grote, A Lang & V Schneider (red), Organized Business Interests in Changing Environments: The Complexity of Adaptation. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 17-41. Globalization and Governance

2008 Larsen, H, ' Denmark and the ESDP opt-out: a new way of doing nothing? '. i C Archer (red.), New Security Issues in Northern Europe: The Nordic and Baltic States and the ESDP. Routledge, Abingdon, s. 78-93. UACES Contemporary European Studies Series

2008 Larsen, H, ' L' Affaire des Caricatures: Un Nouvel Équilibre Europe-Etats Unis dans la Politique Étrangère Danoise ' Nordiques , vol 16, s. 87-102.

2008 Larsen, H, ' The European Union´s Support for Members in Foreign Policy Crisis: The Case of the Danish Mohammed Cartoon Crisis ' Paper fremlagt ved International Studies Associations Annual Konference 2008, Los Angeles, USA, 26/03/08 - 29/03/08

2008 Manners, IJ , Sørensen, C , Rasmussen, MK , Adler-Nissen, R , Gammeltoft-Hansen, TG , Flockhart, T, Rasmussen, NA , Marcussen, M & Ersbøll, E, De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000 . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen.

2008 Manners, I & Christensen, MB, ' The Irish Opt Out from the Lisbon Treaty?: Lessons of the Danish Experience '. i DIIS Brief. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen, s. 1-6.

2008 Manners, I & Rasmussen, MK, ' Danish MEPs: A channel for Danish values?’ '. i P Nedergaard (red.), Fra fælles forsamling til folkestyre?: festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008. Publications Office, Luxembourg, s. 48-51.

2008 Manners, I & Tocci, N, ' Comparing normativity in foreign policy: China, India, the EU, the US and Russia '. i N Tocci (red.), Who is a Normative Foreign Policy Actor?: The European Union and Its Global Partners. Centre for European Policy Studies, Brussels, s. 300-329.

2008 Manners, I, ' Realising the normative power of the EU '. i E Fabry & G Ricard-Nihoul (red), Think Global - Act European. Fondation pour l’innovation politique, Paris, s. 248-254.

2008 Manners, I, ' The European Union's normative strategy for sustainable peace '. i V Rittberger & M Fischer (red), Strategies for Peace: Contributions of International Organisations, States, and Non-State Actors. Barbara Budrich Publishers, Leverkusen Opladen, s. 130-151.

2008 Manners, I, ' The EU's international promotion of the rights of the child '. i J Orbie & L Tortell (red), The European Union and the Social Dimension of Globalization: How the EU Influences the World. Routledge, London.

2008 Manners, I, ' The normative ethics of the European Union ' International Affairs (London, 1944) , vol 84, nr. 1, s. 45-60.

2008 Manners, I, ' The normative power of the European Union in a globalised world '. i Z Laïdi (red.), EU Foreign Policy in a Globalized World: Normative power and social preferences. Routledge, London.

2008 Manners, I, De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000 . Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Copenhagen.

2008 Marcussen, M & Ronit, K (red), Dansk europapolitik i et differentieret Europa: Særnummer af tidsskriftet Økonomi & Politik . vol. 81(3), Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Kbh.

2008 Marcussen, M & Ronit, K (red), Grønland - økonomiske og politiske udfordringer: Særnummer af tidsskriftet Økonomi & Politik . Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, Kbh. Økonomi & Politik, nr. 4, vol. 81

2008 Marcussen, M, ' Den krisefri kapitalisme findes ikke ' Ræson.dk .

2008 Marcussen, M, ' En hurtig Euro-afstemning vil være en fejl ' ræson.dk .

2008 Marcussen, M, ' Euroen: it’s the economy, stupid! ' Indblik.nu .

2008 Marcussen, M, ' Euroforbeholdet: Med bakspejlet som kompas eller en usikker fremtid som pejlemærke? ' Økonomi & Politik , vol 81, nr. 3, s. 54-62.

2008 Marcussen, M, ' Finanstilsynets fremtid: hvem tager kontrollen? ' Indblik.nu .

2008 Marcussen, M, ' La compétivité institutionelle européenne: des leçons à tirer du Danemark ' Nordiques , vol 15, nr. 4, s. 89-106.

2008 Marcussen, M, ' Økonomisk og Monetær Union '. i I Manners et al. (red.), De danske forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000. Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, Kbh., s. 143-236.

2008 Marcussen, M, ' The Danish Central Bank: A Reluctant European? ' Københavns Universitet, Kbh.

2008 Marcussen, M, ' The Lisbon Process and Economic Reform: Learning by Benchmarking? '. i K Dyson (red.), The Euro at 10: Europeanization, Power, and Convergence. Oxford University Press, Oxford, s. 87-107.

2008 Mortensen, JL & Seabrooke, L, ' Housing as Social Right or Means to Wealth?: The Politics of Property Booms in Australia and Denmark ' Comparative European Politics , vol 6, no. 3, pp. 305-324., http://dx.doi.org/10.1057/cep.2008.13

2008 Mortensen, JL, ' The World Trade Organization and the European Union '. in KE Jørgensen (ed.), The European Union and International Organizations. Routledge, Milton Park, pp. 156-199. Routledge/GARNET series: Europe in the World

2008 Parker, N (red.), The Geopolitics of Europe´s Identity: Centers, Boundaries and Margins . Palgrave Macmillan, New York.

2008 Parker, N, ' A Theoretical Introduction: Space, Centers, and Margins '. i N Parker (red.), The Geopolitics of Europe´s Identity: Centers, Boundaries, and Margins. Palgrave Macmillan, New York, s. 3-23.

2008 Parker, N, ' Conclusion '. i N Parker (red.), The Geopolitics of Europe´s Identity: Centers, Boundaries, and Margins. Palgrave Macmillan, New York, s. 225-234.

2008 Parker, N, ' Denmark´s and Britain´s Marginality Strategies Compared '. i N Parker (red.), The Geopolitics of Europe´s Identity: Centers, Boundaries, and Margins. Palgrave Macmillan, New York, s. 103-120.

2008 Parker, N, ' Europe and a Globalizing United States: Political Ideals Projected and Counter-projected '. i N Parker (red.), The Geopolitics of Europe´s Identity: Centers, Boundaries, and Margins. Palgrave Macmillan, New York, s. 121-139.

2008 Petersen, KL  ' Risk, responsibility and roles redefined: is counter-terrorism a corporate responsibility ' Cambridge Review of International Affairs , vol 21, nr. 3, s. 403-420., http://dx.doi.org/10.1080/09557570802253633

2008 Petersen, KL, ' Review of Mikkel Vedby Rasmussen: The Risk Society at War: Terror, Technology and Strategy in the Twenty First Century. Cambridge University Press, 2006 ' Millennium - Journal of International Studies , vol 36, nr. 3, s. 657-659., http://dx.doi.org/10.1177/03058298080360031407

2008 Petersen, KL, ' Terrorism: When Risk Meets Security ' Alternatives - Global Local Political , vol 33, nr. 2, s. 173-190.

2008 Petersen, KL, Terrorism: Corporate Risk and National Security (Re)Stated . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh. Ph.d. dissertation, nr. 2, vol. 2008, Ph.d. - Serien, nr. 2, vol. 2008

2008 Poder, P & Jacobsen, MH (red), The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique . Ashgate, Aldershot.

2008 Poder, P & Jacobsen, MH, ' Introduction: The Sociology of Zygmunt Bauman - Challenges and Critique '. i MH Jacobsen & P Poder (red), The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Ashgate, Aldershot, s. 1-15.

2008 Poder, P, ' Anm. af Peter Dahler-Larsen: Kvalitetens beskaffenhed. Syddansk Universitetsforlag, 2008 ' Dansk Sociologi , vol 19, nr. 1, s. 150-152.

2008 Poder, P, ' Bauman on freedom: consumer freedom as the integration mechanism of Liquid Society '. i MH Jacobsen & P Poder (red), The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. Ashgate, Aldershot, s. 97-114.

2008 Poder, P, ' Bauman, Zygmunt '. i K Michelsen, SH Klausen & G Posselt (red), Filosofisk leksikon: den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Gyldendal, Kbh., s. 48-49.

2008 Poder, P, ' Elias, Norbert '. i K Michelsen, SH Klausen & G Posselt (red), Filosofisk leksikon: den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Gyldendal, Kbh., s. 121.

2008 Poder, P, ' Goffman, Erving '. i K Michelsen, SH Klausen & G Posselt (red), Filosofisk leksikon: den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Gyldendal, Kbh., s. 174.

2008 Poder, P, ' Intimitet '. i K Michelsen, SH Klausen & G Posselt (red), Filosofisk leksikon: den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Gyldendal, Kbh., s. 227.

2008 Poder, P, ' Other emotion management as power: Emotion in organisational change '. i KBS Kumar (red.), Managing change: The rising vistas. Icfai University Press, Hyderabad.

2008 Poder, P, ' Postmodernitet '. i K Michelsen, SH Klausen & G Posselt (red), Filosofisk leksikon: den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning. Gyldendal, Kbh., s. 374-375.

2008 Poder, P, ' The political regulation of anger in organizations '. i M Vandekerckhove (red.), Regulating Emotions: Culture, Social Necessity, and Biological Inheritance. Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, s. 291-311.

2008 Rasmussen, MV, ' Afghanistan and the Boomerang Effect '. i C Benard, O Kværnø, P Dahl Thruelsen & K Cordell (red), Afghanistan: State and Society, Great Power Politics and the Way Ahead. RAND Center of Middle East Policy, s. 17-22.

2008 Rasmussen, MV, ' Danmark har ingen Ruslandspolitik ' Udenrigs , s. 40-45.

2008 Rasmussen, MV, ' Den sidste turist i Europa: integration og sikkerhed i en globaliseret verden '. i R Valeur Rasmussen (red.), EU som sikkerhedspolitisk aktør. Den Danske Europabevægelse, Kbh.

2008 Ronit, K , Lang, A & Schneider, V, ' From Simple to Complex:: An Evolutionary Sketch of Theories of Business Association '. i JR Grote, A Lang & V Schneider (red), Organized Business Interests in Changing Environments: The Complexity of Adaptation. Palgrave Macmillan, Houndsmills, Basingstoke, s. 17 - 41.

2008 Ronit, K, ' Corporate Social Responsibility and Outside-Participation in Self-Regulatory Schemes: Paper presented at the Exploratory Workshop on Research in Corporate Social Responsibility ' Paper fremlagt ved CSR, Yale University, New Haven, USA, 12/01/07 - 14/01/07

2008 Ronit, K, ' Financial Services and the Out-of-Complaints Bodies in the European Union '. i J-C Graz & A Nölke (red), Transnational Private Governance and its Limits. Routledge, London, s. 196-208. ECPR Studies in European Political Science, nr. 51

2008 Ronit, K, ' Self-regulation and the many dimensions of Outside-Participation in Self-Regulatory Schemes: Paper presented at the Workshop on Accomplishments and Challenges in Research on Private Authority and Private Governance in International Affairs ' Paper fremlagt ved ISA, 48 th Annual Convention, Chicago, USA, 27/02/07 - 03/03/07

2008 Rosamond, B, ' Open political science, methodological nationalism and European Union studies’ ' Government and Opposition , vol 43, nr. 4, s. 599-612.

2008 Schaub Jr, GJ, ' Despite Career Risk Admiral Did His Duty ' Montgomery Advertiser .

2008 Schaub Jr, GJ, ' Review of Christopher P. Gibson (2008): Securing the State: Reforming the National Security Decisionmaking Process at the Civil-Military Nexus, Ashgate Publishing Limited ' Contemporary Security Policy , vol 29, nr. 3.

2008 Schaub Jr, GJ, ' U.S. Shows that soft power can work in a hard war ' The Washington Times (National Weekly Edition) .

2008 Sheikh, MK & Gad, UP ' Cartoons, movies: New genres building up conflict over religion in Europe ' Københavns Universitet, Kbh.

2008 Sonnichsen, A & Gad, UP , ' Nation/non-nation: Political identities in contemporary Europe ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 4, pp. 6-16.

2008 Sonnichsen, A & Gad, UP, ' Nation/non-nation: Political identities in contemporary Europe ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 4, pp. 6-16.

2008 Sonnichsen, A, ' Review of Helle Malmvig: State Sovereignty and Intervention: A discourse analysis of interventionary and non-interventionary practices in Kosovo and Algeria. Routledge, 2006 ' Millennium - Journal of International Studies , vol 36, no. 3, pp. 655-657., http://dx.doi.org/10.1177/03058298080360031406

2008 Sørensen, CTN, ' Asian security dynamics: A troubled ‘spring season' in Sino-Japanese security relations ' Tidsskriftet Politik , vol 11, nr. 2, s. 19-30.

2008 Sørensen, CTN, ' Udviklingen i Kinas Burma-politik ' IPmonopolet.dk : tidsskriftet for international politik , vol 1, nr. 1.

2008 Sørensen, CTN, The contingent rise of China: the development in Chinese Post-Cold War security policy . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh. Ph.d. - Serien, nr. 5, vol. 2008, Ph.d. Dissertation, nr. 5, vol. 2008

2008 Villemoes, SK , Gad, UP & Sonnichsen, A , ' Introduction: Special Issue: Nation/Non-nation ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 4, pp. 3-4.

2008 Villemoes, SK , Gad, UP & Sonnichsen, A, ' Introduction: Special Issue: Nation/Non-nation ' Tidsskriftet Politik , vol 10, no. 4, pp. 3-4.

2008 Villumsen, T, Theory as practice and capital: NATO in a Bourdieusian Field of Security in Europe: towards a sociological approach to IR . Ph.D. thesis, Københavns Universitet, Kbh. Ph.d. - Serien, no. 4, vol. 2008, Ph.d. Dissertation, no. 4, vol. 2008

2008 Wæver, O, ' Paz y Seguridad: Dos Conceptos que Evolucionan y Cambian su Relación '. i ÚO Spring, HG Brauch, I colabboratino with, U Albrecht, E Diniz, A Masson, D Proença Jun, FR Aravena, G Sánchez, JS Fernández, A Tickner & O Waever (red), Reconceptualizar la Seguridad en el Siglo XXI. UNAM/CRIM/CEIICH/CCA, Mexico D.F. - Cuernavaca.

2008 Wæver, O, ' Peace and Security: Two Evolving Concepts and Their Changing Relationship '. i HG Brauch, ÚO Spring, C Mesjacz, J Grin, P Dunay, NC Behera, B Chourou, P Kameri-Mbote & PH Liotta (red), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, s. 99-112. Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 3

2008 Wæver, O, ' Sekulære småstater i en verden af globaliseret religion '. i A Holm & H Thune (red), Mangfold, identitet og utenrikspolitiske utfordringer: Globale Norge - hva nå? Friske blikk på norsk utenrikspolitikk", Redaktion Refleks-prosjektet ved Aina Holm og Henrik Thune. vol. 7, Utenriksdepartementet, Oslo, s. 23-41.

2008 Wæver, O, ' The Changing Agenda of Societal Security '. i HG Brauch, ÚO Spring, C Mesjacz, J Grin, P Dunay, N Behera, B Chourou, P Kameri-Mbote & PH Liotta (red), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, s. 581-594. Hexagon Series on Human and Enviromental Security and Peace, vol. 3

2008 Wæver, O, ' Toplumsal Güvenligin Degisen Gündemi ' Uluslararasi Iliskiler , vol 18, nr. 5, s. 151-178.

2008 Wæver, O, ' World Conflict over Religion: Secularism as a Flawed Solution '. i P Mouritsen & KE Jørgensen (red), Constituting Communities: Political Solutions to Cultural Conflicts. Palgrave Macmillan, s. 208-235.

2008 Wivel, A & Hansen, B (red), ' Europe in the American World Order: Balancing or Socialization? ' Cambridge Review of International Affairs , vol 21, nr. 3, s. 287-346.

2008 Wivel, A & Hansen, B, ' Introduction - Europe in the American world order: balancing or socialization? ' Cambridge Review of International Affairs , vol 21, nr. 3, s. 287.

2008 Wivel, A, ' Balancing against threats or bandwagoning with power? Europe and the transatlantic relationship after the Cold War ' Cambridge Review of International Affairs , vol 21, nr. 3, s. 289-305., http://dx.doi.org/10.1080/09557570802253419

Til toppen