Publications

Publications on Arctic Politics by the researchers affiliated to this research group. For a full list of publications, please click here to access the homepages of the individual researchers.  

Featured publications

 • Jacobsen, Marc (2019). Arktis: Grønlands strategiske arena for større udenrigspolitisk suverænitet. Politica, vol. 51, No. 4, pp. 485-506. DOI: https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_51_4/jacobsen.pdf
   
 • Jacoben, Marc (2019). Arctic identity interactions: Reconfiguring dependency in Greenland's and Denmark's foreign policies. PhD Thesis. DOI: 10.13140/RG.2.2.12362.31684
   
 • Jacobsen, Marc (2019). Greenland's Arctic advantage: Articulations, acts and appearances of sovereignty games. Cooperation and Conflict, DOI: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010836719882476
   
 • Jacobsen, Marc; Knudsen, Rebekka Johanne and Rosing, Minik Thorleif (2019). 'Introduktion. Kalaallit pilluaritsi: Perspektiver på 10 års Selvstyre, 40-året for Hjemmestyrets indførelse og vejen til selvstændighed'. Politik. 2019; Vol. 22, No. 1. pp. 1-10
   
 • Gad, Ulrik Pram ; Graugaard, Naja Dyrendom ; Holgersen, Anders ; Jacobsen, Marc ; Lave, Nina ; Schriver, Nikoline (2018). 'Imagining China on Greenland's Road to Independence'. Arctic Yearbook. 2018 ; Vol. 2018. pp. 6-28
   
 • Jacobsen, M. (2016). Den grønlandske forbindelse. Udenrigs, 2016(1), 65-73
   
 • Jacobsen, M. & Gad, U.P. (2017), ‘Setting the Scene in Nuuk: Introducing the Cast of Characters in Greenlandic Foreign Policy Narratives’. In: Kristensen, K. S. & Rahbek-Clemmensen, J. (eds.), Greenland and the International Politics of a Changing Arctic: Postcolonial Paradiplomacy between High and Low Politics, Routledge, pp. 11-27
   
 • Jacobsen, M. (2018), ‘Digging sustainability: scaling of benefits and responsibilities in Greenland and Nunavut mining discourses’. In: Gad, U.P. & Strandsbjerg, J. (eds.) (2018), Politics of Sustainability in the Arctic, Routledge
   
 • Gad, U.P., Strandsbjerg, J. & Jacobsen, M. (2018), 'Politics of Sustainability in the Arctic: postcoloniality, nature, and development'. In: Gad, U.P. & Strandsbjerg, J. (eds.) (2018), Politics of Sustainability in the Arctic, Routledge
   
 • Corry, O. (2017). 'Globalising the Arctic Climate: Geoengineering and the Emerging Global Polity'. In: K. Kiel, & S. Knecht (Eds.), Governing Arctic Change : Global Perspectives (pp. 59-78). London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-137-50884-3
   
 • Kristensen, K. S. & Rahbek-Clemmensen, J. (eds.) (2017), Greenland and the International Politics of a Changing Arctic: Postcolonial Paradiplomacy between High and Low Politics, Routledge
   
 • Ackrén, M., & Jakobsen, U. (2015), 'Greenland as a self-governing sub-national territory in international relations: past, current and future perspectives', Polar Record51(4), 404-412. DOI: 10.1017/S003224741400028X
   
 • Jakobsen, U., Jensen, K. P., & Poppel, B. (2017), 'Greenland's maritime preparedness institutions and potentials for cooperations'. In K. Offerdal, & I. M. Elgsaas (Eds.), Maritime preparedness and cooperation in the High North: Preparedness institutions in Norway, Russian, Iceland and Greenland and the potential for cooperation Bodø. MARPART Project Reports, Vol. 3
   
 • Jacobsen, Marc & Herrmann, Victoria (2017), 'Introduction: Arctic International Relations in a Widened Security Perspective', Politik, vol. 20, No. 3, p. 6-14. DOI: https://tidsskrift.dk/politik/article/view/97150/145901

 • Jacobsen, Marc & Strandsbjerg, Jeppe (2017), 'Desecuritization as Displacement of Controversy: geopolitics, law and sovereign rights in the Arctic'. In: Jacobsen, Marc & Herrmann, Victoria (2017), Arctic International Relations in a Widened Security Perspective, Politik, vol. 20, No. 3, p. 15-30. DOI: https://tidsskrift.dk/politik/article/view/97151/145902

 • Gad, U. P., Jakobsen, U. & Strandsbjerg, J. (2015). Politics of sustainability in the Arctic - a research agenda. In: Fondahl, G. & Wilson, G. N. (eds.), Northern sustainabilities. Springer
 • Jacobsen, Marc (2015). ‘The Power of Collective Identity Narration: Greenland’s Way to a More Autonomous Foreign Policy’. In Heininen, Lassi; Exner-Pirot, Heather & Plouffe, Joël (eds.), Arctic Yearbook 2015: Arctic Governance and Governing. Akureyri, Iceland: Northern Research Forum
   
 • Jakobsen, Uffe & Ackrén, Maria (2015). Greenland as a self-governing sub-national territory in international relations: past, current and future perspectives. In: Polar Record, Vol. 51, No. 4, p. 404-412
 • Gad, Ulrik Pram (2014). Greenland: A post-Danish sovereign nation state in the making. In: Cooperation and Conflict, Vol. 49, Nr. 1, p. 98-118
 • Jakobsen, U. (2014). Etableringen af Ilisimatusarfik (Inuit Instituttet): Politiske diskussioner forud for dannelsen af Grønlands Universitet/Ilisimatusarfiup (Inuit Instituttip) pilersinneqarnera: Kalaallit Nunaanni Ilisimatusarfiup pilersinneqarnissaa sioqqullugu politikkikkut oqallinnerit. In: Grønlandsk kultur- og samfundsforskning, Vol. 2013-14. Bind 2, No. Ilisimatusarfik 1984-2014, p. 11-25
 • Schriver, Nikoline (2014). Enig om målet, men hvad med vejen? En analyse af Grønlands debat om udvinding af råstoffer i 2012. In: Tidsskriftet Grønland, Vol. 62, No. 2, p. 121-132
   
 • Gad, Ulrik Pram (2009). Post-colonial identity in Greenland?: When the empire dichotomizes back - bring politics back in. In: Journal of Language & Politics, Vol. 8, No. 1, p. 136-158

Arctic publications from other research centres at the Department of Political Science 

 • Click here to access the Centre for Military Studies' reports on Greeenland and the Arctic 

Recent MSc and BSc theses on Greenland and the Arctic:

Den politiske uenighed i forholdet mellem Danmark og Grønland.
Kandidatspeciale af Bolette Kern (2015)

Den grønlandske urandebat - råstoffet der bringer fremtiden til Grønland?
Bacheloropgave af Kari Gunnarsson (2015)

Råstoffer og rigsfællesskabets fremtid – En analyse af debatten i Grønland og Danmark. Kandidatspeciale af Nina Katrine Lave og Anders Busck Holgersen (2014)

Den grønlandske identitetsdiskurs’ betydning for Grønlands Selvstyres udenrigspolitiske handlerum - fortællingernes potentialer og paradokser i perioden 2009 – 2014. Kandidatspeciale af Marc Jacobsen (2014)

Mellem fastholdelse og løsrivelse – Betydning af udviklingen i autonomikonstruktionen, den politiske kontekst og aktørers rationaler for relationen mellem Danmark og Grønland i dag. Kandidatspeciale af Marie Borum Pedersen og Carla Cecilia Greiber (2013)

Grønlands råstofdebat – en komparativ diskursanalyse fra 1975 – 2012. Kandidatspeciale af Nikoline Schriver (2013)

Grønlandiserings paradokser: Identitet, demokrati, velfærd og selvstændighed. Bacheloropgave af Benjamin Ask Popp-Madsen  (2010)

Kampen om Grønland – den politiske kultur i Grønland under toppen af isbjerget. Bacheloropgave af Sara Katrine Brandt og Nikoline Schriver (2010)

Barrierer for rekruttering af hjemmehørende grønlandsk arbejdskraft til Hjemmestyret – en undersøgelse af grønlandiseringen i forbindelse med rekruttering til det grønlandske hjemmestyre. Kandidatspeciale af Ilja Leo Lang (2008)

 Til toppen